Filmens opbygning

Indstillinger
• Er en række enkeltbilleder, der optages uden klip. Altså fra klip til klip – hver gang du stopper kameraet laver du en indstilling. (tænder til slutter – et klip)

Scener
• En række indstillinger, der er samlet i en afgrænset handling, der udspilles i et samlet tidstum og sted. En scene klipper du frem. (flere indstillinger som giver en scene)

Sekvenser
• En række scener, der sammen skildrer et længere afsluttet handlingsforkøb. En hel film kan være en sekvens – kan også være flere sekvenser.

Håndholdt kamera
• P.O.V = Point Of View
• Vi ser det, som personen ser
• Giver en fornemmelse af kaos og dynamik (håndholdt kamera)
• Kan være meget spændings skabende
• Bruges ofte i gyser
(bruges til understøtte det vi vil sige fx løbe)

Optagelse på stativ
• Giver ro til øjet til at fokusere
• God til panorering (side -> eller <-), tilt (ned fra op), lange sekvenser
• Et godt valg, hvis muligt

Perspektivering
• Set gennem en persons øjne.
• Evt. gennem en sprække, nøglehul.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License