Flash Back/ Flash Foward

Flash back/ Flash foward

Flashback og Flashforward er to filmiske virkemidler, som bruges til at manipulere den filmiske tid.

Flashback: Et blik tilbage i tiden, bruges til at vise at personen husker en begivenhed, eller hvad han tror der skete
Eks. En betjent ser en mand lave et bestemt håndtegn, og husker så da han så morderen lave samme tegn

Flashfoward: Et indblik i fremtiden, bruges enten til at vise en begivnhed som en person forventer, eller til at vise en begivenhed som faktisk vil ske, i filmen ''Sherlock Holmes (2009)'' bruges der ofte flash forward når Homes ''deduces'' en situation

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License