Fortællerstil

http://www.hcandersen.gyldendal.dk/elev/leksartikler/fortaellestil.html

Fortællestil betyder, hvordan historien bliver fortalt. Man kan bruge sproget til at skabe sin helt egen fortællestil, eller man kan lade sig inspirere af andres måde at bruge sproget på. En forfatter kan også skabe sin egen fortællestil, ved at skrive om nogle bestemte temaer.
H.C. Andersen havde sin helt egen fortællestil, så man næsten altid kan genkende, når det er en H.C. Andersen-tekst, man læser. Eksempler på hans særlige fortællestil er: barnlig skrivestil, billedsprog, bogstavrim, humor, kyssene, latteren, talesprog, opremsninger.

Fra https://sites.google.com/site/2pdanskvucv/services

Den impressionistiske skrivestil tager udgangspunkt i sceniske virkemidler. Der er ikke et konkret fokus på de enkelte personer, det vil sige, at der ikke bliver gået i dybden med personerne. Den impressionistiske skrivetil går meget ud fra egen fortolkning.

Det er en 3. person implicit fortæller dette kan vi se, fordi fortælleren ikke kommer direkte til syne i teksten. Der bliver brugt en ydre synsvinkel, dette giver sig til kende ved at personernes subjektivitet er fraværende. Der bliver givet en inddirekte personkarakteristik. Kort i begyndelsen er der et bagudsyn, dette bliver brugt som en indledning efter indledningen bliver læseren præsenteret for nutiden og resten af ”Ved Vejen” bliver fortalt i medsyn og direkte tale.

Herman Bang har skrevet ”Ved Vejen” i en impressionistisk skrivestil dette kommer til udtryk ved at personerne beskrives inddirekte.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License