kognitiv afkodning

Kognitiv har at gøre med menneskers tanker, perception af omverdenen og handlings mønstre baseret på disse.
Kognitiv afkodning er altså en den bevidste eller ubevidste tankeproces der føre til forståelsen af information der i uden kontekst vil være abstrakt.
Kognitiv afkodning sker derfor for eksempel når et menneske læser eller ser et billede.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License