Storyboard

Et storyboard er det billedmateriale som bliver lavet af en instruktør. Storyboardet skildrer hver en ny kameraindstilling. Det er også scene og indstilling og sekvens. Instilling er fra man tænder kameraet til man slukker det som kaldes klip.

En scene er en indstillinger, der er samlet i en afgrænset handling, der udspilles i et samles tidsrum og sted.

En række Sekvenser, der sammen skildrer et længere afsluttet handlingsforløb, en helt film kan være en sekvens.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License